Search This Blog

August 17, 2010

Customer-Teri Cow Ki 1 Ankh Kharab Hai, Fir Bhi Tu 25,000 Maang Raha He.

Santa-Tuzze Cow Doodh Pine Ke Liye Leni Hai Ya Nain-Matkka Ke Liye

No comments:

Post a Comment